نقاش ساختمان استادکار

گارانتی

اگر نیاز به کمی اصلاح پس از اتمام کار دارید، مسئله ای نیست. با یک تماس سریع و ساده میتوانید از خدمات مشتریان ما بهرهمند شوید. شرکت استادکار آفاق پس از اتمام کار بصورت رایگان و با برنامه تا یک سال اصلاحات کار شما را انجام خواهد داد. رنگ شما نگهداری و در فایل ثبت خواهد شد تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. هر گونه نقصی که مشتری اعلام کند برای مدت یک سال بدون اینکه "هیچ سوالی پرسیده شود" اصلاح خواهد شد.

تخمین رایگان قیمت

باما راحت باشید و برای تخمین رایگان قیمت با تلفن روبرو تماس بگیرید: 65606303